0 Oversikt

Det startet med at jeg var med å oversette en lang forskningsrapport om hvordan elektromagnetisk stråling påvirker celler i kroppen vår og celler i alt levende på jorda. Jeg ble også klar over at Russland, Kina og andre land som ikke er så sterkt koblet til USA som Norge er på dette feltet, har helt andre og 100 ganger lavere grenseverdier.

Dette var oppsiktsvekkende. Derfor startet jeg å lese.  Det står MYE om dette temaet, jeg nesten drukner… Det er alt fra tunge vitenskapelige artikler og nye og gamle bøker til videoer med skrekkhistorier på nettet. Det er lett å bli forvirret, skeptisk og mistenksom. Men etter å ha brukt noen år på å sette meg inn i det, så er jeg ikke i tvil om at mange går rundt med helseplager som helt eller delvis skyldes elektromagnetisk stråling. Jeg er også sikker på at det er kreftremkallende og bruk av mobiltelefon mot øret øker faren for hjernesvulst! Det er også helsedirektoratet i California sikker på og går ut med advarsler om mobiltelefonbruk og veiledning i sikker bruk. Det er også mange andre land som gir tilsvarende råd, noe jeg har skrevet om HER. Jeg har også laget en plan for hvordan få til å bruke trådløs kommunikasjon på en hensiktsmessig måte.

Jeg har også skrevet en del råd og tips om hvordan du kan redusere stråling ved å bruke kablet nett i steden for trådløst. Du finner dette i menyen til høyre i innleggene i «Kapittel 2».

Siden jeg fant så mye som ikke stemte med det som Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) hevdet: at «stråling som ikke er så sterk at den varmer opp så mye at man får vevsskader, er helt ufarlig», så ble jeg litt forvirret. Jeg fant svært mange vitenskapelige artikler som hevdet noe annet, nemlig at selv svak stråling kunne gi «biologiske virkninger», det vil si påvirke helsa – både positivt og negativt.

DSA hevder at det er «konsensus» om deres syn blandt verdens forskere innen EMF og helse. Men er det virkelig det? Jeg satte meg fore å undersøkelse dette nærmere og det var lite slik konsensus å finne, snarere tvert i mot. Jeg har skrevet en analyse om hva det egentlig er konsensus om.

Solnedgang fra Vettakollen.Sunset from Vettakollen
Sola sender ut enorme mengder elektromagnetisk stråling, men fordi alt liv har utviklet seg med sola strålende ut, så har livet tilpasset seg disse strålene. Ja, de er faktisk avhengig av det!  Mens andre typer elektromagnetisk stråling påført utenfra, som den fra mobiltelefoner, WiFi, smartmålere, DAB etc. er helt nytt for alle organismer på jorda – og har vist seg å utgjøre en helserisiko for dem alle. I hovedsak er det fordi slik stråling brukes internt i organismene for å styre de kjemiske prosessene og ytre påført stråling blander seg med den interne kommunikasjonen og endrer derved livsprosessene..

Fordi det jeg så langt har lest er tungt, langt og forvirrende så har jeg lyst til å forklare og oppsummere dette på en saklig og forståelig måte, også for vanlige folk. Dette er mitt bidrag, ikke en blogg, men et forsøk på en pedagogisk framstilling av temaet. For å gjøre det forståelig er tekstene forsøkt å gjøres lettleste uten for mye «om og men». Utsagn kan derfor bli ganske unyanserte og påståelig. De som vil ha flere detaljer, flere nyanser og referanser til vitenskapelige artikkler som underbygger påstandene henvises til referansene.

At store land som Russland, Kina og India med en stor del av verdens befolkning har mye lavere strålegrenser enn oss, står for meg som et sterkt argument for å se nærmere på de reguleringer for elektromagnetisk stråling vi har i Norge i dag. Jeg har skrevet om dette her.

Eksempler på maksimal tillatt stråling for den generellebefolkningen i ulike land. Norge har 100 ganger høyere tillatt maksimal stråling enn f.eks. Sveits, Kina, Italia og Russland.

Hvor kommer elektromagnetisk stråling fra?

Elektromagnetisk stråling finner man i elektromagnetiske felt (EMF). Slike felt oppstår rundt alt med elektrisk eller magnetisk ladning. Her er noen eksempler på kilder til EMF:

 • Det dannes elektromagnetiske felt inne i levende organismer som for eksempel i sinusknuten i hjertet som man kan plukke opp med EKG og i hjernen finner man EMF i form av «hjernebølger» som kan plukkes opp med EEG. Ulike organer og vev har ulike slike pulser og bølger. Det er til og med funnet EMF-pulser i planter.
 • Alle levende organismer har et elektromagnetisk felt rundt seg. Det er dette elektriske åler og andre fisk med elektro-sensorer bruker for å oppdage andre fisk som gjemmer seg.
 • Sola er en stor kilde til EMF. Det er også andre fenomener i universet som sender ut EMF som pulsarer. Solstormer er kraftige utbrudd av EMF.
 • Jorda er en stor magnet og skaper et elektromagnetisk felt rundt seg som det er vist at dyr bruker til navigering.
 • Naturfenomener som nordlys, lyn og store værfronter sender også ut EMF.
 • Alt det går strøm gjennom sender ut EMF, det gjelder alt fra høyspentledninger til en liten LED-pære.
 • Alt som bruker trådløs kommunikasjon skaper EMF rundt seg da kommunikasjonen foregår nettopp ved å kode data ved å variere egenskapene til feltet over tid. Det kan sammenliknes med å sende morse-koder med elektromagnetisk stråling. Dette gjelder alle smarte ting som bruker WiFi, alle smarte klokker og ørepropper som bruker bluetooth, trådløs mus og tastatur, trådløse strømmeløsninger som CromeCast og AppleTV, og selvfølgelig mobiltelefoner og PCer/Macer som gjerne kan ha flere trådløse kommunikasjonsløsninger samtidig. Slik EMF har økt en milliard milliard ganger siden vi startet å ta i bruk elektrisitet. Økning i CO2 er til sammenlinkning uanselig. Se artikkelen i The Lancet fra 2018: Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact.

Det finnes tusenvis av vitenskapelige eksperimenter som finner at EMF fra trådløs kommunikasjon påvirker levende organismer:

Det er gjort forsøk på planter, dyr, celler og organ-biter i laboratorier og statistiske undersøkelse av menneskers helse. Basert på resultatet av disse forsøkene påstås det at man har vitenskapelig grunnlag for å hevde at unaturlige mengder EMF kan gi plager og sykdommer av flere ulike slag:

 • Kreft (viktig funn er at det er en økning av hjernesvulster, med overvekt på den siden av hodet hvor man holder telefonen, og hos de som har snakket mye i telefonen. Blant annet derfor har WHOs kreftorganisasjon IARC kategorisert EMF som «2B – mulig kreftfremkallende»)
 • Inflammasjoner som ofte viser seg som uforklarlige «vondter», frossen skulder, ømme områder, vonde ledd
 • Søvnproblemer
 • Hjerterytmeforstyrrelser, raskt, langsomt, hjerteflimmer, hjertestopp
 • Konsentrasjonsproblemer, angst, uro, depresjon
 • Hudutslett, eksem, «soleksem»
 • Autoimmune sykdommer av alle slag
 • Svekket immunforsvar så man blir lettere syk
 • Mageproblemer, IBS, Crohns m.fl.
 • Tinitus, øresus
 • Hodepine
 • Diabetes, problemer med å regulere blodsukkeret 
 • Kronisk utmattelse
 • Problemer med å få barn, redusert sædkvalitet. Se oppsummering av atikler
 • ADHD og autisme

Listen kan gjøres lengre og mer omfattende. Dette er alle helseproblemer man har sett en sterk økning av i takt med at mengden trådløs digital kommunikasjon har økt. Se Richard Lear, New Era of Chronic Disease in America and what’s behind it, August 2017/2018, ReasearchGate

Slike helseproblemer har også økt samtidig som en rekke andre negative miljøfaktorer har økt. Derfor kan helseproblemene til en person, dyr eller plante ha mange ulike årsaker – eller være resultat av en kombinasjon av miljøfaktorer.

Selvfølgelig blir ikke alle syke, og ingen blir syke på alle disse måtene. Det er heller slik at hvis man har «et svakt punkt» så kan man få enda større plager akkurat der.

Listen er rett og slett utrolig lang! To opplagte spørsmål:

 • Hvordan er det mulig at så mange helseproblemer står på lista?
 • Hvorfor har vi ikke hørt om dette?

Her er noen korte svar, lengre svar er lenket til, og enda lengre svar finnes i artiklene og rapportene referert til på referansesiden.

Sammenstilling av de 833 fagfellevurderte artikler om svak stråling og helse som er registrert i artikkeldatabasen Medline fra tidsrinnet 1990 – 2017, fordelt på skadetyper og funn vs. ikke funn. Grunnlagstall: http://www.bioinitiative.org/research-summaries/

Lenger ned på siden her finner du også en liste med ting du kan gjøre for å redusere helsefaren, eller du kan gå direkte til siden med forslag til nedtrappingsplan for å redusere kreftfaren drastisk men fortsatt bruke både mobiltelefon og PC.

Hvordan er det mulig at så mye kan gå galt i kroppen?

Det er mulig fordi strålingen påvirker helt sentrale prosesser i kroppen. Levende organismer bruker egenprodusert EMF til å styre og koordinere livsprosessene. EMF fra uteforstående kilder kan blande seg med og forstyrre organismens egne EMF-signaler og dette kan endre hvordan cellene styres og påvirke kjemien inne i hver eneste celle i kroppen.

Det er gjort forsøk på både planter, dyr og celler i laboratorier som viser at slik påvirkning forekommer. Slike eksperimenter er også gjort av forskere som leter etter årsaken til positive virkninger av elektromagnetisk stråling og de er kommet til samme konklusjon. De som har forsket på positive virkninger har fått lov å eksperimentere på mennesker, men de som har forsket på negative virkninger har, naturlig nok, av etiske grunner ikke kunnet forske på mennesker. De har isteden gjort statistisk analyse av grupper av mennesker avhengig av hvordan de lever og helsetilstand og funnet de samme mønstrene.

Les mer om hvordan EMF påvirker levende oganismer. Du kan også se video på YouTube fra 2019 hvor jeg holder et 18 minutters foredrag om dette temaet og en video fra 2020 hvor temaet er Alt er Elektrisk, fra universet til enzymer, 26 minutter.

Hvorfor har vi ikke hørt om dette?

Direktoratet for Stråling og Atomsikkerhet, DSA, har ansvar for dette i Norge og deres klare holdning er at eneste form for skade fra EMF er oppvarmningsskader. Det vil si at man blir «kokt» slik som det skjer i en mikrobølgeovn som jo varmer opp mat ved hjelp av EMF. Mer eksakt har de satt grensen slik at den holder seg under følgende:

Stråling fra én kilde som i løpet av seks minutter gir temperaturstigning på en grad celcius av vann i en pose på størrelse med en stor voksen manns hode.

Måling av oppvarming i væskebeholder modelleret etter en vosken manns hode.

Enkelt sagt vil dette si at beregningene er gjort basert på at levende organismer kan modelleres som poser med væske som blir skadet hvis de varmes opp mer enn 1 grad i løpet av 6 minutter bestråling. Derimot er faktum at vi mennesker er av kjøtt og blod og elektriske signaler som blir bestrålt 24/7/365 fra mobiltelefoner, WiFi, smartmålere etc.  DSA har minimalt med ressurser på dette feltet og ingen medisinere ansatt – og da heller ikke medisinere med elektrobiologisk kompetnase. Dermed har de lite kunnskap om dette. De stoler i stedet på ICNIRP og ser også til USA og deres reguleringsmyndigheter som støtter denne måten å regne seg fram til anbefalt strålingsnivå. Disse strålenivåene er de samme som de som ble satt for å beskytte store soldater som opererte radarer i USAs forsvar på 50-tallet. Les mer under om «Hvem har bestemt USAs tillatte nivå?» lenger ned på siden her.

Hadde Norge samarbeidet om dette feltet med Russland eller Kina ville grensa vært 1/100 av det vi har i dag. Det vil si at vi i Norge har hundre ganger høyere grenseverdier en disse landene. Årsaken er at disse landene anerkjenner at EMF ikke bare kan gi oppvarmningsskader. De tar med i beregningen at levende organismer er kjemiske fabrikker hvor mange prosesser styres av elektriske signaler (EMF) og EMF fra trådløs kommunikasjon kan derfor påvrike de kjemiske prosessene i kroppen – både positivt og negativt. Dermed gjør de helt andre beregninger enn de som beregner grenser ut fra «oppvarmning av væsker» noe som resulterer i helt andre og langt lavere grenseverdier.

Variasjon i strålegrenser innen EU – norge er ikke med men kunne vært samme farge som Sverige.

Det europeiske forskningsinstituttet for miljømedisin: EUROPAEM (European Academy for Environmental Medicine) gjorde en større utredning om EMFs påvirkning på levende organismer basert på samme syn på EMF som Russlang og Kina. De oppsummerte dette i en rapport: EUROPAEM EMF Guideline 2016dansk versjon (pdf). De anbefaler på kort sikt 1/1000 spesielt med sikte på små barn og andre sårbare personer. På lang sikt bør man ha som mål 1/100 000 av tillatt strålenivå i Norge (og USA). Blant annet har Sveits grenseverdier som stort sett følger EUROPAEMs anbefalinger og flere byer, områder og land i Europa følger etter. Brüssel har blant annet langt lavere grenseverdier enn Norge. Det er også på dette grunnlag at franske skoler ikke tillater WiFi og mobiltelefoner i skoler og barnehager og har spesielle begrensninger i forbindelse med sykehus.

Det begynner nå å komme stemmer som er bekymret for utviklingen med stadig større mengder stråling. Spesielt har 5G-utviklingen fått mange til å reagere. Jeg har skrevet om Hva er spesielt med 5G og Hva er spesielt problemtaisk med 5G. Hovedpoenget er at det blir tatt i bruk en del nye teknologien når «full 5G» er i drift og disse gjør det svært vanskelig, for ikke å si umulig, å forutse stråledoser man utsettes for – og det er stråledosen våre reguleringsforskrifter setter grenser for. I tillegg vil full 5G ta i bruk høyere frekvenser enn tidligere. Det finnes ikke tilstrekkelig forskning for å kunne konkludere med at disse frekvensene kan forvaltes på samme måte som de lavere frekvensene. Hovedkonklusjonene er at man ikke har noe vitenskapelig grunnlag for å kunne trekke noen konklusjoner om hvilke konsekvenser det vil få å ta i bruk disse, hverken for mennesker eller alle andre levende organismer. Imidlertid viser det lille man vet at det er grunn til å være føre var og ikke sette i gang med 5G før dette er undersøkt siden det ikke kan utelukkes at strålingen fra 5G kan ha, til dels alvorlige, konsekvenser.

Hvem har bestemt USAs tillatte nivå?

Det enkle svaret er telekommunikasjonsindustrien. De har lært av tobakksindustrien, legemiddelindustrien, sukkerindustrien og mange andre. Det er skrevet bøker om hvordan man skal manipulere forskning, politikere og reguleringsmyndigheter og de som lager mobiltelefoner og de som selger trådløs kommunikasjon har lest og lært! Det er også klart at forsvaret har interesser av høye grenserverdier da de er storbrukere av trådløs kommunikasjon, radarer og annen EMF-teknologi.

I et foredrag på Litteraturhuset 26. oktober 2019 av Trond Skaftnesmo forklarer han hvordan næringslivet i USA kjøper seg topp-posisjoner i reguleringsorganer. Dette er lovlig, og en lederstilling for det som tilsvarer Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA) i Norge, FCC i USA, får man ved å donere 600 000 dollar til en presidentkampanje. Historisk og i dag er ledere av FCC tidligere ansatte i mobilindustrien. Skaftnesmo presenterer også eksempler på korrupsjon og ulike metoder næringen bruker for å påvirke politikk. Blant annet gjør de det gjennom krav om at staten ikke skal finanisere fri forksning eller kultur. Istedet skal det settes krav om at næringsfinansiering skal inngå i all forskning og kultur. På den måten sikrer næringen at det bare blir finansiert forskning og kultur som er i deres interesse. Dette gjelder ikke bare på EMF-feltet, men på alle områder med næringinteresser som tobakk, klima, ernæring. For eksempel er EAT-rapporten som kun anbefaler vegetarisk føde finnansiert av de store produsentene av frø, sprøytemidler og kunstgjødsel som Bayer/Monsanto og Yara og andre som vil tjene på at folk ikke spiser kjøtt – slik steigan.no har avslørt.

«EAT-aliansen» som har finansiert EAT-rapporten som Gunhild Stordalen fronter.

En hovedtaktikk for å stoppe innvendinger, er å påstå at man ikke vet sikkert. Derfor finansierer næringen mye forskning som ikke finner noen helsepåvirkning av elektromagnetiske felt. Dermed veier man opp for den forskningen som finner negativ helsepåvirkning. I tillegg mistenkeliggjør man forskere som forsker og får “uheldige” resultater, man forsøker å få dem sparket, få stoppet forskningsbevilgninger m.m. Det er sannsynligvis derfor det ikke er gjort noe forskning på helsevirkningen av reell stråling fra mobiltelefoner i USA etter 1996. Jeg oppsummerer litt generelt om dette på denne siden. Man finner også mange eksempler på «Wikipedia-aktivisme» for å få fjernet, tildels med hell, artilker som går mot industriens interesser.

I boka om 5G (se referanser) sitt kapitel 5 skriver [Pall2018] om store feil og mangler i et viktig dokument som vestlige reguleringsmyndigheter støtter seg på som kalles SCENIHR 2015. Jeg har oppsummert litt om dette: SCENIHR 2015 – viktig dokument med store feil og mangler.

Norske myndigheter refererer hele tiden til ICNIRP, en liten, privat, tysk stiftelse, når de forteller hvorfor de mener at det kun er oppvarmningsfare man skal ta hensyn til. ICNIRP har et par ansatte og et stort nettverk av tilknyttede eksperter. Alle ekspertene i ICNIRP er rekrutert av ICNIRP selv og ingen som tviler på at det kun er oppvarminingsskader som gjelder er rekkrutert. Det er også vist at mange av disse har motatt forskningsmidler fra telekom-næringen. Blant annet har en rettsak i Italia og et Svensk universitet vedtatt at er man medlem av INCIRP medfører det at man ikke kan ansees som objektiv og uhildet i forhold til EMF og helse. Det finnes noen få «avhoppere» fra ICNIRP, tidligere medlemmer som har meldt seg ut av organisasjonene og har gått over til å skrive om biologiske virkninger av EMF.

Norske mynigheter refererer også til WHO og deres EMF-prosjekt som består av en leder (ICNIRP-tilknyttet) og en skeretær. I tillegg er det en innleid kjernegruppe med eksperter som er dominert av ICNIRPs folk da 5 av 6 i EMF-prosjektets kjernegruppe også er medlemmer i ICNIRP. EMF-prosjektet står på ICNIRPs linje om ingen fare utover oppvarming, mens WHOs kreforganisasjon mener det er mulig kreftfare ved EMF (mer om det under). Kreftorganisasjonens syn reflekterer et offisielt vedtak med representativ internasjonal deltagelse, mens EMF-prosjektet kun hevder «egne meninger» som de publiserer på WHOs nettsider.

Det er også sterke personkoblinger mellom ICNIRP og SCENIHR og tilsvarende organisasjoner i USA. Mange (internasjonalt) er skeptiske til ICNIRP og hvordan deres eksperter dominerer mange organer som WHOs EMF-prosjekt og SCENIHR. En gruppe europeiske gravejournalsiter har sett nærmere på dette. Jeg forsøker å oppsummere litt om situasjonen i Norge og i hvilken grad vi kan stole på ICNIRP og WHO basert på informasjon fra gravejournalistene og andre seriøse kilder, samt en analyse av refereansene i ICNIRPs siste anbefalinger.

Hva sier kretforganisasjonen til WHO?

WHO har en kreftorganisasjon, IARC. Der finner man forskere som gir en representativ, internasjonal deltagelse i beslutningsorganene. De har også vurdert mulig kreftfare ved elektromagnetisk stråling, og konkluderte i 2011 med at slik stråling klassifiseres som «2B – mulig kreftfremkallende» Blant annet basert på funn av økt forekomst av hjernesvulst etter bruk av mobiltelefon – spesielt ser man en økt svulstforekomst på den siden av hjernen hvor man pleier å holde mobiltelefonen. Dette er i motstrid med det EMF-prosjektet til WHO hevder: at det er kun ved oppvarming at EMF kan skade. Derfor, hvis man hører norske myndigheter sier at «vi følger WHO» så er det det lille EMF-prosjektets egne, private meninger man følger og ikke offisielle vurderingene til WHOs kreftorganisasjon.

Klasse 2B inneholder også eksos fra bensin og dieselmotorer, metylkvikksølv, polyklorofenoler og en rekke organiske løsemidler man skal beskytte seg for å jobbe med, giftstoffer fra muggsopper, en rekke kjemiske stoffer man ikke vil ha i forbrukerprodukter for eksempel acetamid og kloroform som er forbudt (søk på siden – fra Lovadata), tungmetaller som bly, kobolt og nikkel, i alt 311 ting.

(I NRKs programserie Folkeopplysningen er det ett innslag om elektromagnetisk stråling og poenget deres er å vise hvor dumme de er som tror at slik stråling er farlig. For å understreke dette blir det gjort narr av kategoriseringen 2B. De ler av at til og med sylteagurker er kategorisert som 2B – så frykten for EMF er dermed grovt overdreven. Ser man etter i IARC sin liste finner man at det Folkeopplysningen refererer til ikke kan være annet enn «Pickeled vegetables (traditional Asian)» Jeg har lagt inn lenke til Wikipedia-artikkel om dette hvor de forklarer hvordan slike matvarer lages ved en flere månedslang gjæringsporsess. I denne tiden kan de bli infisert av sopp som produserer bl.a. skadelige nitrogenforbindelser under den lange gjæringsprosessen. Slike stoffer er vist å være kreftfremkallende. Dette er noe helt annet enn våre hjemlige sylteagurker som ikke er fermentert, men bare lagt ned i en eddik- og sukkerlake og ikke skal gjære. Om de gjærer så kastes de og ansees som ødelagt. Folkeopplysningen er dermed i dette tilfellet mer villedende enn opplysende.)

Strålingsgrensene er satt for en enkelt antenne i 6 minutter og ikke «stråletåka»
Dagens sikkerhetsstandard regulerer bare sendestyrken fra hver enkelt antenne. Dette reflekterer at dette prinsippet for regulering ble knesatt da regulering av EMF hadde fokus på beskyttelse av personale som skulle bruke og reparere radar- og radiosendere. I dag er man sjelden utsatt for bare en antenne, men snarere ganske mange. For eksempel den miksen vi til vanlig har rundt oss med flere WiFi-anlegg med flere tilkoblede enheter, flere mobilmaster, smartmålere og flere mobiltelefoner samt noen bluetooth-dingser. Hver enkelt enhet vil ikke gi ulovlig oppvarmning – men hva med alle på en gang?

Typisk arbeidssituasjon med mange strålekilder rett i nærheten. Selv om hver av dem kan stråle moderat vil de til sammen kunne gi ganske mye stråling.

I tillegg til sendestyrken er det mange andre parametere som kan påvirke hvordan levende organismer reagerer på strålene, slik som bærebølgefrekvens, båndbredde, modulasjon, bølgeform, pulsfrekvens, pulsbredde og hvor kraftig hver enkelt puls er (les om disse egenskapene «1.1 Hva er EMF«). Det er også vist at det er «vinduer» med visse senderstyrker som kan være mer virkningsfull enn andre. Dermed kan en svak sendestyrke gi kraftigere virkninger enn en sterkere.

Sikkerhetsgrensa er også beregnet ut fra en eksponeringstid for EMF på 30 og på 6 minutter. Hvem oppholder seg i et område med WiFi kun 30 eller 6 minutter av gangen? De fleste er vel snarere døgnkontinuerlig omgitt av WiFi/mobil/smartmåler/bluetooth signaler, både på jobben og hjemme.

Hvor mange strålekilder er det der du sover? Router, smartmåler, PC med nettverket på, smarttelefon og kanskje til og med en trådløs telefon eller en trådløs «baby-call»? Kanskje telefonen din sender ut både WiFi fra en antenne, Bluetooth fra en annen og mobil-data fra en tredje? Har du en smarthøytaler eller vanlige høytalere som bruker Bluetooth? Vi er sjelden bare eksponert i 30 minutter av gangen med lange pauser mellom – slik beregningene av våre grenseverdier forutsetter.

Konklusjon: Levende organismer oppholder seg i stråletåke i lange perioder av gangen og er ikke poser med væske. Snarere er de avanserte kjemiske fabrikker hvor mange prosesser styres av EMF. Norges (og USAs) grenseverdier tar ikke hensyn til dette og er derfor beregnet på feil grunnlag og satt skadelig høyt.

Hvis dette er sant, hva bør man gjøre?

Anbefalte tiltak:

Enkelt og raskt og det aller viktigste du kan gjøre for å redusere strålingen (se også forslag til nedtrappingsplan):

 • Avstand er din venn! Det vil si at det hjelper godt å holde avstand til sendere som mobiltelefoner, PC, lesebrett, routere, blåtann-utstyr, smartmålere etc. Hvis du dobler avstanden så reduserer du strålingen med en 4-gang. Dobler du igjen av standen (det vil si fire ganger så langt unna) reduseres strålingen med en 16-gang. Legger du mobilen i en veske eller en lomme i en løs jakke i steden for å ha den i en bukselomme er det svært redusert stråling mot korppen!!
 • Klarer du å øke avstanden er det viktigste gjort!
 • Skru av WiFi om natta
 • Skru av mobilen om natta eller sett mobiltelefonen i fly-modus om natta (vekkerklokka virker uansett) eller skru av data, WiFi og bluetooth og legg den noen meter unna sengen
 • Bruk ørepropper (med ledning) eller høyttaler på telefonen! Og hold mobiltelefon og utstyr med WiFi så langt unna kroppen som mulig.
 • Bare ha på mobildata og WiFi når du bruker det. Ikke bare slå av WiFi-routeren, men slå også av WiFi på mobil og PC da de fortsetter å stråle selv om routeren er av.
 • Er du i fruktbar alder så hold all stråling så langt unna forplantningsorganene dine som mulig. Det gjelder mobil, nettbrett, PC – ikke ha det i fanget og i hvert fall ikke med WiFi på! Og mobilen i lomma er en effektiv «sæd-dreper».
 • Har du barn eller er gravid, begrens strålingen så mye som mulig. Fostre og små barn er mye mer sårbare enn voksne.
 • Blåtann er også elektromagnetisk stråling, men med begrenset rekkevidde. Så hvis du holder deg på noen meters avstand er du trygg. Men har du blåtann-ørepropper får du mye stråling på deg!
 • Gi kroppen fri innimellom med en tur inn i naturen med avslått mobiltelefon. Hvis det er helt nødvendig at noen skal kunne nå deg så skru av mobildata, WiFi og blåtann – folk kan da fortsatt nå deg med SMS og ringing samtidig som strålingen er sterkt redusert. Legger du mobilen i sekken lengst unna kroppen reduseres strålingen ytterligere.

Litt mer kronglete:

 • Hvis du har sikringsskapet med måler i, såkalt «smartmåler» som alle har nå, så få sender-delen fjernet, les en kort forklaring. Har du denne i nærheten av der du oppholder deg eller sover er dette en kraftig kilde til stråling! Smartmålerene er etterhvert blitt oppgrader og de fleste stråler nå langt mindre enn når de først ble installert. Har nettselskapene lært å ta hensyn?
 • Fjern WiFi’en din totalt ved å kable. Se i menyen til høyre for tips og råd – se det som er «Kapittel 2».

Har man helseplager som nevt over, og man opplever at de enkle tiltakene hjelper, så kan man jo misstenke at EMF bidrar til helseproblemet. Hvis dette er tilfelle kan man vurdere ytterligere tiltak for å redusere stråling inne i boligen. Løsninger som reduserer stråling som kommer fra utsiden og inn i boligen er da aktuelle tiltak. Blant annet har EMF-consult i Drammen tilbud på dette og informasjon om hva man kan gjøre. De har også tilbud om konsulentbistand (jeg har ikke noen tilknytning til dem).

Og er man overbevist og har overskudd og energi til overs så kan man engasjere seg i ulike organisasjoner som Folkets strålevern, Foreningen for el-overfølsomme, eller andre. Det finnes flere grupperinger med ulik angrepsvinkel og motivering. Mange finnes som Facebook-grupper.

Merk: (Det følgende er skrevet i 2019. I 2023 ser vi at dette har endret seg, i takt med at saklig informasjon er blitt tilgjengelig og det finnes veldrevne organisasjoner som kjemper for el-overfølsomme over hele den vestlige verden. Sakligheten på debatten er nå god, folk får hjelp og råd og er ikke så redde og skremt. De er bare fortvilet over at myndighetene ikke aksepterer problemet). Beveger man seg inn i dette feltet, spesielt på Facebook, så tiltrekker slike ting som dette seg konspirasjonsteoretikere, helsefanatikere, folk men helseangst o.l. og ikke alle er like veltalende og saklige som man kunne ønske. Men med perspektivet at de føler seg kraftig overkjørt av myndighetene som påstår at all elektromagnetisk stråling er HELT trygt, og de opplever det motsatte på kroppen (se for eksempel disse historiene hvor folk forteller om helseproblemer når de fikk smartmåler), kan man jo ha en viss forståelse for deres desperasjon. Ikke alle har kurs i vitenskapsteori, retorikk, akademisk diskurs o.l. eller har faglig grunnlag for å forstå hva det dreier seg om. De er bare forbanna og/eller skremt og forsøker på sitt vis å finne et svar, en forklaring og en løsning. Noen klamrer seg da til konspirasjonteorier for å forklare hvorfor myndighetene fornekter det de selv opplever på kroppen. Et tema som denne artikkelen i Aftenposten: «Mener mediene har «berøringsangst»: – Vi skal høre på folk når de er forbannet» tar opp hvordan man bør se bak konspirasjonsteoriene og finne de reelle årsakene – som at folk opplever seg overkjørt og deres opplevelser ikke tas på alvor (fra 8. september 2019).

Søker du på nettet vil du finne mange tilbud om dingser til å sette på mobilen, amuletter m.m. som skal redusere strålingen. Ikke tro på dette! Alle kan ta feil, til og med jeg … men per i dag har jeg ingen tro på dette etter å ha mislyktes i å finne plausible bevis på at det virker. I omtalen av disse produktene bruker de begreper som «tersion felt» og «virtuelle partikler» som kan høres ut som vitenskapelig holdbare forklaringer. Når jeg har sett nøyere etter finner jeg at dette er pseudovitenskaplige begreper eller «teoretiske hjelpebegreper» fysikere bruker i beregninger (virtuelle partikler bl.a.), man som man ikke har observert i virkeligheten. Jeg mener at det er solide forklaringer på hvorfor EMF er skadelig basert på helt tradisjonell fysikk og kjemi. Da mener jeg at det også er nødvendig å forklare hvorfor noe kan skjerme for de skadelige virkningene ved å vise til tradisjonell fysikk og kjemi – ikke pseudovitenskap og/eller teoretiske begreper.

Gjelder dette bare mennesker?

NEI! Siden elektromagnetisk stråling påvirker de helt grunnleggende livsprosessene så er det prosesser man finner i alt levende. Dermed blir alt levende påvirket av slik stråling. Her er noe av det man har funnet:

Se referansen [Pall2018] og boka «Den usynlige regnbuen» for artikkelreferanser for dette og mange flere laboratorieforsøk og populasjonstellinger.