2.3 Hvordan fjerne WiFi hjemme, men fortsatt ha internett

Hvis man skal fjerne WiFi må man ha ledninger i stedet fra inntaket i huset og ut i de rommene hvor man skal bruke nettet. Det finnes flere alternativer med ulike fordeler og ulemper. Her får du enkel oversikt over alternativene. På andre sider her finner du mer detaljer om noen av alternativene.

Der internett kommer inn i huset står det et modem som leveres av de man kjøper internett av. Man kobler seg sjelden rett på modemet. I stedet kobler man seg til en router som også gjerne har innebygget WiFi.

Noen nettleverandører tilbyr også en router, gjerne med WiFi som enten er integrert med modemet (alt i samme boksen) eller er en separat boks.

Kablingen rundt i huset går fra routeren. Den type plugger som skal inn i routeren kalles nettverksledninger, eller for å være helt presis så heter denne koblingsstandarden RJ45.

Oppgaven er dermed å få nettet ut fra en RJ45-port i routeren og spredt til rommene i huset hvor man vil ha en RJ45-utgang for å koble til utstyr, være seg PC, TV, nettbrett eller mobiltelefoner – eller en IP-telefon, ChromeCast enhet, AppleTV eller noe annet som bruker WiFi og kan kables.

Her har vi et modem som tar imot internett og fører det inn i boligen. Den er videre koblet til en router, gjerne med WiFi – derfor antennene. Modem og router kan også være i samme boks, men det er ikke så vanlig.

Det er i hovedsak fire måter å spre nettet utover i huset via kabler. Den første nevnt under er uten tvil den enkleste og billigste, men kan gi mye ledninger rundt i boligen. De to neste krever innkjøp av ekstra «bokser» og har sine særheter, men gir greie løsninger og man kan unngå (noe) lendingskaos. Den siste trengs litt teknisk kompetanse for å koble sammen ledninger, men kan være en god løsning i noen tilfeller.

Det er ingen ting i veien for å bruke flere av disse løsningene sammen. F.eks. 1) til barnerommet ved siden av der nettet kommer inn, 3) MoCa til TV’en i stua og 4) telefonledning til kontoret.

Det er også ofte greit å bruke en switch fra der man får hentet ut nettet i et rom eller en etasje, for så å spre det rundt i det rommet eller etasjen hvor man trenger å koble til flere ting på en gang. En switch er bare en en-til-mange-kobling. Da trenger man bare å trekke en RJ45- fra routeren og til f.eks. kontoret og så ha en switch der som gjør at man kan ha flere PC’er samme sted. Det er jo også gjerne ikke TV-uttak eller telefonuttak så mange steder i boligen. Men da kan man spre nettet utover ved å koble en switch på nettet der uttaket er.

Hvis du et sted i huset vil koble til flere enheter så bruker du en switch – slik man bruker en sjøteledning med en-til-mange-kobling.

1. Bruke lange nettverksledninger RJ45 som går fra routeren og til de stedene man vil ha nettilkobling.

Denne løsningen krever at man trekker kabler rundt omkring langs vegger og eventuelt gjennom vegger og mellom etasjer. Slike RJ45 kabler kan være ganske lange (90 meter) og kan derfor greit dekke en leilighet eller et ikke for stort hus.

Fordelen med denne løsningen er at den er datateknisk enkel, lett å gjøre selv, stabil og ingen ekstra bokser man må kjøpe – bortsett fra kanskje noen switcher hvis det er mange enheter man skal ha koblet til. Den eneste ulempen er at det kan bli mye ledninger å strekke.

2. Bruk av strømnettet for nettverksoverføring

Man kan bruke strømnettet som «forlenger» ved istedenfor en lang RJ45 kobler man inn strømnettet «på midten». For å koble inn strømnettet settes en spesiell boks i stikkontakten ved routeren og en tilsvarende boks hvert sted man vil ha nettverk. Det går da en RJ45 fra routeren og inn i boksen som står i stikkontakten. Så kan man sette slike bokser hvor man vil i huset og koble til RJ45 ledninger der.

Denne teknologien, som er en standard, heter PowerLine som jeg har skrevet mer om på denne siden.

Ulempen er at signalene fra denne kommunikasjonen på strømnettet skaper «skitten strøm» som kan sende ut EMF i huset. Dette er mye svakere enn WiFi, men følsomme personer kan merke dette. I tillegg kan nettverkskommunikasjonen bli forstyrret eller til og med avbrutt hvis f.eks. varmeovner eller andre ting skaper for mye støy på strømnettet hver gang de slår seg av eller på. PowerLine er derfor ikke alltid like stabilt.

Erfaring med stabilitet er delte. Jeg har i lange perioder, måneder, opplevd svært stabilg PowerLine nett, for så plutselig å får problemer i en dag, noen dager eller noen uker. Hver gang nettet stopper må jeg fram med en bøyd binders og resette alle PowerLine boksene før nettet er oppe og går igjen.

Her er en tenkt situasjon hvor powerline-bokser (de hvite boksene) er brukt til å sende internett til to rom via strømnettet i boligen. I et av rommene er PCen koblet rett til Powerline-boksen, mens i det andre skal flere ting kobles til og det er derfor brukt en switch.

3. Bruk av TV-kabelen for nettverksoverføring

Man kan også bruke TV-kabelen som «forlenger» omtrent på samme måte som man kan bruke strømnettet. Denne teknologien og standarden heter «MoCa» som står for «Multiemeida over Coax Alliance». Dette er ikke så mye brukt i Norge, men mye brukt i USA. Det er derfor greit forbrukerutstyr å få kjøpt, men ikke så lett i Norge.

For å få overført nettverkssignaler over TV-kabelen trenger man også spesielle bokser. Man kobler en slik MoCa-boks til routeren med en RJ45 og så kobler man MoCa-boksen også til TV-kabelen. MoCa-boksen har derfor to tilkoblinger: en RJ45 og en antennekobling. I tillegg kobles den til strøm. Mange ganger kommer både nett og TV-signal inn samme sted i boligen og da er det lett å få til denne overgangen.

Alle steder man vil koble til nettet må man også ha en slik MoCa-boks – og det forutsetter at det er et TV-uttak som boksen kan kobles til. Hvis det ikke er TV-uttak akkurat der man vil koble til, må man legge RJ45 fra TV-uttaket/MoCa-boksen og til der man vil ha nettilgang.

Fordelen med MoCa-løsningen er at den gir stabilt, raskt og godt nett som ikke skaper skitten strøm og ikke blir påvirket av støy på ledningene. Ulempen er at man må kjøpe utstyr fra USA og tilpasse dette norske forhold. Jeg har skrevet en veiledning om dette på denne siden.

Her er en tenkt situasjon hvor det er brukt MoCa-bokser (de små svarte) til å sende internett gjennom TV-kabelen (den grønne) til to rom i boligen. Som i eksemplet med Powerline-boksene, er en PC koblet direkte til en av MoCa-boksene i det ene rommet, mens det er brukt en switch i det andre.

4. Den gamle telefonledningen kan gjøres om til en nettverksledning

Man kan også bruke telefonledninger som «forlenger». Nå legges kobbernettet ned og man har ikke lenger bruk for telefontilkoblingene i huset til telefoner lenger. I stedet kan man bruke dem til nett. Eneste problemet er at man kan ikke ha mange uttak i huset siden man «bruker opp» de små ledningene inne i huset «telefonkabel» for hver gang man vil ha en tilkobling. Litt avhengig av hvor mange små ledninger man har og hvor raskt nettverk man trenger, så kan man få en, to eller tre overføringslinjer fra en telefonledning.

Bruk av telefonledningen kan være en god løsning hvis man f.eks. vil ha en overgang mellom to etasjer eller over én, enkelt, lengre distanse inne i huset – og så kan man trekke RJ45 videre fra uttaket. Da kan man unngå en lang RJ45 langs veggene, men i stedet kjøre den i telefonledningen inne i veggen. Dette har jeg ikke gjort selv, men ser at det ligger mye informasjon om dette på nettet.