Ny side om hva det er konsensus om i forhold til EMF og helse

Etter å ha analysert referansene i ICNIRPs nye anbefalinger fra 2020 så ble jeg overrasket over hvor massivt de kun refererte til seg selv og egne arbeider - dog kamuflert med systematisk bruk av andre førsteforfattere. Det ble også en mediediskusjon om "konsensus" om "det termiske paradigmet" som er DSAs sitt syn, og dermed Norges … Fortsett Ny side om hva det er konsensus om i forhold til EMF og helse