2.5 Hvordan bruke husets TV-kabel til å få internett spredt rundt i huset

Du kan også laste ned denne informasjonen som en pdf-fil HER.

I boliger med flere etasjer eller mange rom kan det være vanskelig å få kablet nett over alt. En løsning er enkel, forutsatt at man har TV-uttak flere steder. Løsningen er lite brukt i Norge, men er vanlig i USA. Det finnes derfor et rikt utvalg av løsninger f.eks. hos Amazone, men ingenting å få kjøpt her. Jeg er ingen ekspert på slik teknologi, og takker derfor en teknisk hjelper for gode råd og muntre tilrop. Her er en oppsummering av mitt kjøp og installasjon av slikt utstyr.

Teknologien for å sende nettsignaler over TV-kabelen (som er en «coax-kabel») heter «MoCa» for «Multimedia Over Coax Aliance». Dette er en teknisk standard på samme nivå som f.eks. Ethernet og TV-signaler slik at alle som lager enheter som skal kobles opp, kan tilpasse utstyret slik at alt virker sammen uansett leverandør.

Her er illustrasjonen som brukes for å vise hva ideen med MoCa er:

Her ser vi et hus hvor man bruker eksisterende coaxkabler (blå streker viser der antenneledningen går i huset). Illustrasjonen antar at TV-signalet og internettilknytningen til huset kommer inn på loftet og coaxkabelen går herfra og rundt i de ulike delene av huset. «MoCa» angir de spesielle boksene man kjøper et antall av. Man trenger en ved inntaket og så en for hvert sted man vil hente ut internett-signalet.

For norske forhold er det viktig å passe på at man får en MoCa-boks med en strømforsyning – strømadapter – som også fungerer for den type strøm vi har her. I USA brukes 110 Volt, mens her brukes 230 Volt. Det finnes strømadaptere som tåler begge deler. Da står det «Input: 110-240V» på strømadapteret. Jeg kjøpte følgende som fungerer også i Norge: «ScreenBeam MoCA 2.5 Network Adapter for Ethernet Over Coax (2 Pack) – 1 Gbps Ethernet, Coax to Ethernet Adapter, Enhanced Streaming and Gaming (Model: ECB6250K02)»

Det finnes sikkert andre som også vil fungere. I teorien skal man kunne kjøpe MoCa-bokser fra ulike leverandører og bruke dem om hverandre. Imidlertid er det tryggeste å kjøpe alle de boksene man skal ha fra samme leverandør og omtrent samtidig så man ikke får problemer med ulike versjoner.

I tillegg til MoCa-boskene må man ha to «duppeditter»: en overgang til norsk strømkontakt og en overgang til norsk antenneplugg. Det første finnes mange alternativer for, også å få kjøpt i Norge.

Her vises overgangene man trenger. Strømadapter til venstre trenger en overgang fra USAs flate pinner til de norske runde pinnene. Antenneadaptere til høyre som skal mellom uttaket i vekken og kabelen som er avbildet oppe til høyre. Her vises to adaptere, en hann- og en hunn-plugg, men man trenger bare ett av alternativene – forklart under.

For overgangen til norsk antenneplugg så har man to alternativer – og begge er å få kjøpt i Norge uten problemer, bare man vet hva man trenger. Uansett skal man ha overgang FRA en «F-kontakt hann».

Det man skal ha overgang TIL er en anennekontakt, men man kan velge om det skal være hunn eller hann fordi TV-uttak alltid har både en hann og en hunn. Det eneste som man må ta hensyn til er hvis man skal ha både TV og MoCa koblet til samme uttaket. Hvis TV’en bruker f.eks. hunn-uttaket må MoCa’en bruke hann-uttaket. Hos meg hadde TV’en en hann-kontakt (og brukte hunn-uttaket i veggen) så derfor måtte jeg kjøpe en overgang som het «F-kontakt hann til antenne hunn». Da fikk TV’en og MoCa’n hver sin utgang.

Der det ikke er TV’er koblet til antenneuttaket kan man velge fritt – det spiller ingen rolle!

Her er bilde av slike overganger. Til venstre ser vi en «F-kontakt hann» som vender mot oss. Deretter ser vi en antennekontakt hunn og til slutt en antennekontakt hann som vender mot oss. Begge de to siste har en F-kontakt hann i den enden som vender bort fra oss.

MoCa var utrolig lett å installere og virket med en gang

Dette var utrolig lett å installere bare jeg fikk sortert ut antenneovergangene. Det var bare å plugge inn alle ledningene, sette på strømmen og vente litt til begge de grønne lampene på MoCa’ne lyste, noe som angir at de har fått kontakt med hverandre. Dermed hadde jeg internett over antennekabelen i huset. Ikke noe problem å komme fra kjelleren til andre etasje!

Jeg koblet også TV’en enkelt opp via MoCa-boksen med en vanlig nettverkskabel mellom MoCa-boksen og TV’en. Det gikk fint og jeg kunne streame YouTube, Netflix, RiksTV etc.

Et lite problem med gammelt anlegg i huset:

Deretter byttet jeg over til å se på vanlig TV via kabelen mens MoCa-boksen var koblet opp. Da opplevde jeg at TV-bildet frøs innimellom og lyden var litt av og på. Når jeg tok vekk den MoCa-boksen som sto i samme antenneuttak som TV’en, var problemet borte. Ut fra det antar jeg at problemet kommer av at jeg bor i et hus med et relativt gammelt TV-anlegg hvor koblingen inne i antenneuttaket ved TV’en er dårlig skjermet. Dermed blandes TV- og MoCa-signalene og TV-signalet blir ødelagt. Andre MoCa-bokser i huset forstyrrer ikke TV’signalet, selv om folk bruker nettet mye og f.eks. er på videomøter. Derfor regner jeg med at signalforstyrrelsene kan fikses ved å oppgradere «innmaten» i veggkontakten.

Noen illustrasjoner på koblingene

Kobling der internett kommer inn i boligen: Her ser du fra venstre mot høyre: Internett kommer inn i huset, inn i et modem (1). Deretter går en nettverkskabel inn i en router (2). Derfra går det en nettverksledning fra en av portene i routeren og inn i MoCa-bosken (3). Fra MoCa-boksen går det så en antenneledning inn i TV-kabelen. Figuren viser alle komponentene, inkludert overgangen mellom F-kontakt og antennekontakt. MEN strømtilkoblingen er ikke med – alle tre boksene trenger strøm.

Der du skal hente ut signalet og koble på PC, TV eller noe annet ser det skjematisk slik ut:

Kobling der en enhet skal kobles til nettet: Her ser vi fra venstre antenneutgangen, en overgang mellom antennekontakt og F-kontakt, antenneledningen – som går mellom antenneutgangen og MoCa-boksen. Deretter går det en nettverksledning RJ45 fra MoCa’n og inn i PC, TV etc.

Hvis du skal ha mer enn en enkelt enhet – ikke bare en enkelt PC, en TV, men kanskje begge deler – så må du koble inn en switch. Her er skjematisk hvordan dette blir:

Tilkobling av flere enheter på samme MoCa-boks: Her ser vi samme opplegget fra antennekontakten og inn i MoCa-boksen. MoCa-boksen er deretter koblet til en switch. Fra switchen kan man hekte på mange ulike enheter med hver sin nettverkskabel.

Hvordan det ser ut i praksis

Her er et bilde av hvordan det ser ut der nettverket kommer inn i boligen min.

Som man ser blir det en del ledninger av dette, men med tunga rett i munnen er det greit å få koblet sammen alle delene.

Det er spennende å vente på om man får opp det grønne lyset som indikerer at det er kontakt mellom MoCa-boksene! Man må ha minst to bokser før lyset lyser, og man må gjerne ha litt tålmodighet – lyset kommer ikke umiddelbart. Jeg har ikke tatt tiden, men det virket som en evighet, men er neppe mer enn ett minutt eller noe slikt.