0.1 Internasjonale råd om trygg bruk av mobiltelefon

Det er svært mange land som gir råd til sine innbyggere om trygg bruk av mobiltelefoner og andre trådløse enheter. Mine råd i nedtrappingsplanen sammenfaller i stor grad med disse, ikke minst fordi jeg har lest, sjekket, sortert, sammenfattet og valgt ut de oftest forekommende rådene i alle kildene.

Under finner du rådene fra noen utvalgte lands myndigheter. De viktigste rådene fra hvert land har jeg oversatt til norsk.

Først kommer en samenfattet kortversjon av alle de internasjonale rådene:

Trygg bruk av mobiltelefon anbefalt av mange lands helsemyndigheter:

 • Ikke ha telefonen i bukselomma, brystlomma, BHen eller tilsvarende. Leser du bruksanvisningen står det gjerne en advarsel om at de kun garantere at mobilens stråling ligger under myndighetenes grense hvis den ikke er inntill kroppen men noen centimeter unna. Merk at dette gjelder også under samtaler og annen bruk.
 • Skru av WiFi, bluetooth og mobildata når det ikke er i bruk.
 • Bruk høyttaler eller ørepropper. Må du holde den mot hodet hold den 1 cm eller mer fra øret og bytt fra side til side så du ikke får stråling på samme side hele tiden.
 • Ha kun korte og nødvendige samtaler. Ta pause mellom – flere korte samtaler etter hverandre er det samme som en lang.
 • Legg telefonen unna deg om natten og skru av WiFi, mobildata, Bluetooth. Det beste er å sette den i fly-modus eller sku helt av.
 • Ikke bruk telefonen der det er dårlig dekning og under bevegelse, da stråler den mer.
 • Når du laster ned innhold (video, musikk, dokumenter etc.), legg telefonen et stykke fra deg.
 • Kjøp en mobiltelefon med lav SAR-verdi.
 • Barn er spesielt sårbare og bør bruke mobiltelefon minst mulig med mindre den er i fly-modus

Her kommer en presentasjon av ulike lands råd.

Norge 2002

La oss starte med de rådene som det norske strålevernet ga oss i 2002, men som nå ikke er så lette å finne. Denne var tilgjengelig fram til våren 2020, men er i dag fjernet. Jeg lagret en kopi og du kan laste den ned. Anbefalingene de gir er:

På grunnlag av dagens kunnskapsnivå er det ikke holdepunkter for at eksponering for radiofrekvente felt under internasjonalt anbefalte retningslinjer kan medføre skadelige helseeffekter. Likevel indikerer nyere forskning at biologiske effekter også kan forekomme i dette området, men det er fortsatt et åpent spørsmål om disse effektene kan knyttes til eventuell helseskade. Det vil ta mange år før man med sikkerhet kan avgjøre om de elektromagnetiske feltene fra mobiltelefonen utgjør en helserisiko for mennesker. Basert på muligheten for at slike nivåer likevel kan representere en potensiell risiko og hull i kunnskapen anbefales en fornuftig bruk av mobiltelefonen:

 • kortere samtaler
 • kun nødvendige samtaler
 • bruk av «handsfree»-sett

Disse forholdsregler anbefales særlig for barn. DSA ga oså ut råd fra 2020 (last ned her) som gir de samme rådene, men toner ned faren og formulerer seg slik:

Hvis du vil begrense eksponering fra egen mobil til et minimum, kan du følge disse enkle rådene:

 • Bruk håndfrisett når du snakker (ledning eller blåtann)
 • Oppsøk områder med god dekning når det er mulig
 • Send meldinger i stedet for å snakke i telefonen

Danmark

Det danske strålevernet gir sine råd på denne siden: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug

Teksten fra 5. mai 2019 er (jeg regner med at den danske teksten er forståelig og oversetter derfor ikke):

Ud fra en forsigtighedstilgang anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner.

Mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger.

En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:

 • Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen.
 • Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
 • Begræns varigheden af samtaler.
 • Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
 • Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
 • Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
 • Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.

Stor-Britannia

Link til rådene er: https://www.gov.uk/government/publications/radio-waves-reducing-exposure/radio-waves-reducing-exposure-from-mobile-phones

Oversatt til norsk står det:

Tiltak for å redusere eksponering for mobiltelefoner har blitt anbefalt av Den Uavhengige Ekspertgruppen for Mobiltelefoner (the Independent Expert Group on Mobile Phones) og Helsedirektoratet i England (Public Health England – PHE) støtter disse anbefalingene som også er blitt godkjent av myndighetene. De viktigste anbefalingene er:

 • Barn bør ikke bruke mobiltelefoner over tid
 • Voksne bør kunne bruke gjøre egne valg om å redusere sin eksponering om de så ønsker, og være i stand til å gjøre det ut fra kunnskap om hvilken risiko de løper

Tiltak som kan gjøres for å redusere eksponeringen inkluderer:

 • Flytte telefonen vekk fra kroppen, som for eksempel når man sender SMS, resulterer i en svært mye svakere stråling enn om man holder telefonen til hodet
 • Bruk ørepropper, gjør samtalene korte og ring bare i områder hvor det er god kontakt med basestasjonen
 • Velg en mobiltelefon med lav SAR-verdi

Russland

De russiske rådene finner du her: https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13375

Versjon fra 10.1.2020 oversatt via Google Translate til engelsk og så til norsk:

 1. En mobiltelefonsamtale bør ikke vare mer enn 2 minutter. Pauser mellom hver samtale bør være på minst 15 minutter. Det er mye tryggere å skrive SMS enn å holde telefonen i nærheten av øret.
 2. Hold mobiltelefonen på avstand fra øret. Styrken på radiobølgene svekkes proporsjonalt med kvadratet av avstanden. Derfor vil selv det å øke avstanden med en centimeter og dermed doble avstanden til selve hjernen, redusere hjernens eksponering ned til en fjerdedel.
 3. Det er bedre å ta telefonen til øret etter at den du ringer til har svart på anropet. Mens anropet skjer sender mobiltelefonen med maksimal styrke, uavhengig av kommunikasjonsforholdene på stedet. Etter 10-20 sekunder etter at samtalen har startet reduseres strålingsstyrken til minimumsnivået for å nå basestasjonen. Det er også unødvendig å sette telefonen til øret før det ringer for det kommer ikke noen ringetone før etter en stund.
 4. Mange barm sender ofte SMSer eller blir helt hekta på mobilspill. Slik gjentagende og langvarig stress på voksende hender og fingre kan forårsake ulike skader på ben og ledd. I tillegg vil barnet bli stirrende på det lille bildet på den bakgrunnsbelyste skjermen mens det spiller, hele tiden i samme avstand fra øynene. Dette er en alvorlig belastning på øynene og kan ha svært negative virkninger på synet.
 5. Det er anbefalt og ta av briller med metallrammer mens man snakker i mobiltelefonen. Har man på seg en slik ramme fører det til økt styrke på det elektromagnetiske feltet, noe som påvirker brukeren.
 6. Det er ikke anbefalt å plassere telefonen i nærheten av deg mens du sover.
 7. Du bør ikke konstant ha telefonen tett på kroppen, for eksempel i bukselomma.
 8. Begrens bruke av mobiltelefonen og ikke bruk den unødvendig.
 9. Det er bedre å bære mobiltelefonen i en sekk eller veske; du bør ikke ha mobiltelefonen over lenger tid i nærheten av brystet.

Byen Berkeley i California ble forsøkt stoppet at trådløs-næringen da de krevde at mobiltelefonkjøper fikk informasjon som sto i bruksanvisningene til telefonene.

Du kan lese en oppsummering på engelsk HER.

Det myndighetene krevde – og som de fikk tillatelse til å kreve fra høyesterett i USA – var at de som selger mobiltelefoner skal opplyse kundene om følgende:

«To assure safety, the Federal Government requires that cell phones meet radiofrequency (RF) exposure guidelines. If you carry or use your phone in a pants or shirt pocket or tucked into a bra when the phone is ON and connected to a wireless network, you may exceed the federal guidelines for exposure to RF radiation. Refer to the instructions in your phone or user manual for information about how to use your phone safely.»

På norsk blir det:

«For å sikre trygg bruk krever de federale myndighetene at mobiltelefoner følger retningslinjene for eksponering for radiofrekvent stråling. Hvis du bærer eller bruker telefonen din i bukse- eller skjortelommen eller stukket ned i BHen når telefonen er på og koblet til et trådløst nettverk, kan dette gjøre at du overskrider de førderale retningslinjene for eksponering for radiofrekvent stråling. Les instruksjonene i telefonen din sin brukersanvisning for informasjon om hvordan du bruker den på en sikker måte.»

Berkeley, og hele USA, har omtrent samme retningslinjer som vi har og de bruker de samme mobiltelefonene. Så dette er verdt å merke seg – ikke minst fordi dette er en påstand som trådløs-næringen har utfordret ved å anke den helt til USAs høyesterett. Der tapte de da høyesteretten fastslo at Berkeleys informasjon faktisk er helt riktig og dermed ikke kan bestrides. Mobiltelefonkjøpere kan derfor ikke nektes å få denne informasjonen når de kjøper en telefon, noe trådløsnæringen forsøkte å forhindre gjennom rettsakene.

California, USA

California har gitt ut en tre-siders brosjyre med anbefalinger for bruk av trådløs teknologi. Den finner du her: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf eller last ned fra eloghelse.home.blog.

Her er det omfattende råd som gis. Kort oppsummert er rådene:

 • Bruk ørepropper, og ta dem av når de ikke er i bruk.
 • Send SMS istedenfor å ringe
 • Når du laster ned innhold, hold telefonen unna kroppen din
 • Ikke ha telefonen i lommen, BHen eller på annen måte nærme kroppen. Bær den i en veske eller sekk.
 • Ikke bruk telefonen når det er dårlig dekning. Ha minst tre «prikker» før du ringer.
 • Ikke bruk telefonen når du er i et kjøretøy som bil, buss eller tog.
 • Hvis du vil se på video, høre musikk, lese store filer, så last dem ned først og sett telefonen i fly-modus mens du ser på/hører/leser.
 • Ikke sov med telefonen i nærheten, med mindre den er i fly-modus eller skrudd helt av.
 • Barn er spesielt sårbare fordi strålingen rekker lenger inn i de små kroppene, barnas nervesystem er under utvikling helt fram til etter tenårene og er da ekstra påvirkelig fra elektromagnetisk stråling (nervesystemet skaper selv mye elektromagnetisk stråling for «internkommunikasjon og styring»). Dessuten har barn mange år igjen å leve og dermed ha mange flere år de vil være eksponert for stråler enn en som startet å bruke mobiltelefoner i voksen alder.

De viser til forskning som viser mulige helsevirkninger som:

 • Hjernekreft og svulster på hørselsnerven og spyttkjertlene
 • Redusert sædkvalitet
 • Hodepine og virkninger på hørsel, hukommelse, læring, søvn og oppførsel

Bygningsbiologiers 7 råd om å skape et sundt hjem

Dette er en brosjyre med råd om hva man kan gjøre hjemme skrevet av «bygningsbiologer». Det er en utdannelse vi ikke har i Norge, men som er velkjent i andre europeiske land som Stor-Britannia og Tyskland. De har laget en 18 siders brosjyre med råd og en mengde referanser til både frivillige organisasjoner som jobber med EMF og helse i hele verden, forskningsartikler og oppsummeringer, videoer som forklarer ulike sider ved EMF og helse m.m. Du kan laste ned brosjyren herfra: https://www.takebackyourpower.net/subscribe-for-free-emf-guide/ Du må skrive inn fornavn og epostadresse og så kommer det opp en link for nedlastning.